Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน
 
1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน
   บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

 ความเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน
 • สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบแป้งจากเครื่องสำอาง เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูก นำไปใช้งานแล้วและซักทำความสะอาด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า
 • การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ภายใน 2 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
 • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น

 • กรณีจัดส่ง ด้วยขนส่งเอกชน (Kerry Express) / ไปรณีย์ไทย จากเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)  ไม่เกิน 150 บาท / รายการสั่งซื้อ
 • กรณีจัดส่งจากพื้นที่ต่างจัดหวัด ทั่วประเทศ  ไม่เกิน 250 บาท / รายการสั่งซื้อ

 

3. เงื่อนไขการคืนเงิน
กรณีขอคืนสินค้า-เงินคืนหลังได้รับสินค้าแล้วภายใน 7 วัน

 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, บริษัทฯ จะประสานงานกับทางธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำเรื่องคืนวงเงินไปยังบัตรเครดิต/เดบิตของลูกค้า โดยระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด
 • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์  และช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ

 

4. ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กับพนักงานขายของบริษัทฯ โดยติดต่อที่เบอร์ โทร. 02-9336587-8หรือ ไลน์ไอดี @harrot.uniform
 2. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 3. กรุณาจัดส่งสินค้า พร้อมกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสาร, ตลอดจนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กลับมาที่
  บริษัท แอร์โรว์ แอพแพเรล จำกัด เลขที่ 3 , 3/1 , 3/2 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 4. หลังจากบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหมภายใน 3 วันทำการ ในกรณีคืน สินค้า บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ


 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy